Cookie settings
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.

You can find more information about our data processing here
Otisk
Essential cookies
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
- Google Analytics
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- reCAPTCHA
Targeting cookies
ZOBRAZIT NABÍDKU

Z LÁSKY
K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ.

Recyklujeme šrot. Už tím přispívá náš podnik k udržitelnému vývoji. Nám to však nestačí. Trvalá udržitelnost musí jít ještě mnohem dál!

 

 

 

OPRAVDOVÉ
ZELENÉ
BENEFITY.

Udržitelný vývoj je jedním z nejdůležitějších témat současnosti a my nejsme naštěstí jediný podnik, který si ekologická opatření vetkl na prapor.

Jako podnik činný v oboru recyklace však bereme tuto věc vážně. Trvalá udržitelnost pro nás není prázdnou frází, nýbrž znamená skutečně účinná zlepšení našich vlastních procesů.

PROUD ZE SLUNCE

Přiznáváme se: i my spotřebováváme elektrický proud. Dokonce velmi mnoho. To je pro naši práci prostě nezbytné. Ale to neznamená, že proudem prostě bez rozmyslu plýtváme. Naopak – šetříme energií všude, kde je to možné.


V zájmu optimalizace naší spotřeby jsme se proto rozhodli využívat střechy našich hal jako plochy pro umístění fotovoltaických panelů. Díky plánovaným 200 kWp proto můžeme proudem ze sluneční energie snížit své základní zatížení a celý příkon použít pro vlastní spotřebu. Za to nám investiční náklady ve výši 115 000 eur opravdu stojí!

Blaues Solarpanel

BUDIŽ SVĚTLO

Přítmí je dobré pro intimní chvíle ve dvou, ale ne pro práci. A protože velké haly přece jen potřebují hodně světla a energie na osvětlení, nasadili jsme páky na zlepšení naší ekologické bilance právě zde.


Společně s halou se šrotištěm jsme přestavěli haly 1, 2 a 3 a vybavili je moderními a účinnými reflektory s LED. A výsledek se vůbec nemusí bát předvedení za denního světla: jen tímto opatřením jsme snížili svoje emise CO2 o cca 108 tun ročně!

Opravdový zelený benefit!


ZERTIFIKAT HALLE1+SCHROTTPLATZHALLE
ZERTIFIKAT HALLE2+HALLE3

Bild der LED Lagerhallenbeleuchtung in einer Stahllagerhalle

Ekologická Mobilita: Náš Vozový Park Nyní Používá HVO Naftu

V minulosti jsme intenzivně pracovali na alternativních palivech a ve spolupráci s Energie Direkt ze St. Pölten prováděli testy s plně syntetickou naftou. Jsme hrdí na to, že jsme v tomto procesu získali důležité poznatky, zejména pokud jde o snižování lokálních emisí, jako jsou částice a oxidy dusíku.

Další Krok Pro Planetu

Po důkladném výzkumu a testovacích fázích jsme nadšeni, že můžeme oznámit, že jsme náš vozový park nyní úplně převedli na HVO (hydrogenovaný rostlinný olej) naftu. HVO nafta je pokročilé, obnovitelné palivo vyráběné z rostlinných olejů a tuků a považuje se za skutečnou alternativu k tradičním naftovým palivům.

Proč HVO Nafta?

  • Snížení CO2: HVO nafta umožňuje výrazné snížení emisí CO2 ve srovnání s tradiční naftou.
  • Kvalita vzduchu: Používání HVO nafty přispívá ke zlepšení kvality vzduchu, protože se emituje méně škodlivých částic a oxidů dusíku.
  • Kompatibilita: HVO nafta je kompatibilní s existujícími naftovými motory a infrastrukturami, což umožňuje bezproblémovou přeměnu.

Skutečná Ekologická Výhoda

Naše nákladní auta nejsou jen dopravními prostředky; jsou symbolem našeho závazku k udržitelnější, ekologičtější budoucnosti. Přechodem na HVO naftu aktivně přispíváme k ochraně klimatu a dáváme silný signál pro odpovědné jednání v dopravním průmyslu.

Jsme přesvědčeni, že malé změny mohou mít velký dopad, a zveme vás, abyste nás doprovázeli na tomto vzrušujícím putování do zelenější budoucnosti.

Illustration eines Chemikers

Prostě
se nás
zeptej.

Pokládáme se za poskytovatele služeb
a chceme svým dodavatelům a zákazníkům
poskytovat ten nejlepší servis.

Pošli nám svou poptávku – třeba i s vysvětlu-
jícím komentářem – a my pro tebe najdeme
specifické řešení!