ZOBRAZIT NABÍDKU

EN 
ISO
CO?!?

EN ISO 9001
ZARUČENÁ KVALITA.

Co je osvědčení o dodržení normy EN ISO 9001?

 

Harmonizovaná evropská norma EN ISO 9001 stanovuje minimální požadavky na systém managementu kvality, které musí firma splňovat, aby byla schopna poskytovat produkty splňující očekávání zákazníků a případné požadavky úřadů. Systém managementu musí kromě toho procházet neustálým procesem zlepšování prostřednictvím pravidelných kontrol.

Přejít k osvědčením

EN ISO 14001:
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Co je osvědčení o dodržení normy EN ISO 14001?


S naším novým certifikátem podle normy ÖNORM EN ISO 14001:2015 se v certifikaci našeho systému environmentálního managementu spoléháme na zavedený a celosvětově uznávaný standard. Analýzou našich dopadů na životní prostředí zajišťujeme jeho ochranu cestou předcházení negativním dopadům na životní prostředí, neustálého zlepšování ochrany životního prostředí, optimalizace našich provozních procesů a minimalizace rizik; dále plněním našich závazných povinností, zejména pokud se týká zákonných předpisů v oblasti životního prostředí. Tím chráníme nejen sebe, ale i své zákazníky a odběratele před negativními dopady na životní prostředí a trestními sankcemi.

Zavazujeme se k dalšímu neustálému zlepšování našeho systému environmentálního managementu, přičemž měřítka pro naše standardy kvality a ochrany životního prostředí stanovují naši zúčastněni partneři. Tím zaručujeme, že naše hospodaření je šetrné k životnímu prostředí a trvale udržitelné a že jsme schopni dlouhodobě posílit své postavení na trhu.

Přejít k osvědčením

Prostě
se nás
zeptej.

Pokládáme se za poskytovatele služeb
a chceme svým dodavatelům a zákazníkům
poskytovat ten nejlepší servis.

Pošli nám svou poptávku – třeba i s vysvětlu-
jícím komentářem – a my pro tebe najdeme
specifické řešení!