Cookie settings
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.

You can find more information about our data processing here
Otisk
Essential cookies
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
- Google Analytics
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- reCAPTCHA
Targeting cookies
ZOBRAZIT NABÍDKU

EN 
ISO
CO?!?

EN ISO 9001
ZARUČENÁ KVALITA.

Co je osvědčení o dodržení normy EN ISO 9001?

 

Harmonizovaná evropská norma EN ISO 9001 stanovuje minimální požadavky na systém managementu kvality, které musí firma splňovat, aby byla schopna poskytovat produkty splňující očekávání zákazníků a případné požadavky úřadů. Systém managementu musí kromě toho procházet neustálým procesem zlepšování prostřednictvím pravidelných kontrol.

Přejít k osvědčením

EN ISO 14001:
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Co je osvědčení o dodržení normy EN ISO 14001?


S naším novým certifikátem podle normy ÖNORM EN ISO 14001:2015 se v certifikaci našeho systému environmentálního managementu spoléháme na zavedený a celosvětově uznávaný standard. Analýzou našich dopadů na životní prostředí zajišťujeme jeho ochranu cestou předcházení negativním dopadům na životní prostředí, neustálého zlepšování ochrany životního prostředí, optimalizace našich provozních procesů a minimalizace rizik; dále plněním našich závazných povinností, zejména pokud se týká zákonných předpisů v oblasti životního prostředí. Tím chráníme nejen sebe, ale i své zákazníky a odběratele před negativními dopady na životní prostředí a trestními sankcemi.

Zavazujeme se k dalšímu neustálému zlepšování našeho systému environmentálního managementu, přičemž měřítka pro naše standardy kvality a ochrany životního prostředí stanovují naši zúčastněni partneři. Tím zaručujeme, že naše hospodaření je šetrné k životnímu prostředí a trvale udržitelné a že jsme schopni dlouhodobě posílit své postavení na trhu.

Přejít k osvědčením

Prostě
se nás
zeptej.

Pokládáme se za poskytovatele služeb
a chceme svým dodavatelům a zákazníkům
poskytovat ten nejlepší servis.

Pošli nám svou poptávku – třeba i s vysvětlu-
jícím komentářem – a my pro tebe najdeme
specifické řešení!