ŠROT
PODROBNĚ

Hlubokotažný šrot (obsah manganu < 0,3 %)

PODMÍNKA:


Materiál nesmí obsahovat viditelnou měď, zinek, olovo (ani slitiny), strojní součásti, suť, beton, povrchové vrstvy, asfaltový povlak, dřevo, plasty ani jiné látky.


NAPŘÍKLAD:


Odpad nebo balíky z lisoven

ODESLAT POPTÁVKU