ŠROT
PODROBNĚ

E6 – balíky

PODMÍNKA:


Materiál nesmí obsahovat viditelnou měď, zinek, olovo (ani slitiny), strojní součásti, suť, betonářskou ocel, povrchové vrstvy, asfaltový povlak, dřevo, plasty ani jiné látky.


NAPŘÍKLAD:


Lehký nový ocelový šrot, zhuštěný nebo jako pevné balíky nebo krychle.

ODESLAT POPTÁVKU