ŠROT
PODROBNĚ

E8 – lehký nový ocelový šrot < 3 mm

PODMÍNKA:


Materiál nesmí obsahovat viditelnou měď, zinek, olovo (ani slitiny), strojní součásti, suť, betonářskou ocel, povrchové vrstvy, asfaltový povlak, dřevo, plasty ani jiné látky.


NAPŘÍKLAD:


Výrobní odpady, odpad z lisoven, ústřižky…

ODESLAT POPTÁVKU